Have a question?
Message sent Close

BÆREKRAFTIG SKOLE

Powerhouse - Drøbak Montessori

Norges mest miljøvennlige skole, Powerhouse Drøbak Montessori ungdomsskole, åpnet 9. mars 2018

Miljørådet

Skolen har laget et miljøråd for at skolen skal oppnå status som en Grønt flagg skole. Vår oppfordring: Gjør noe grønt for lokalmiljøet.

Natursekken

Siden 2012 har vi etablert og utviklet vårt utendørs undervisningsrom med skolehage, drivhus og utekjøkken, der elevene lærer fra naturen gjennom praktisk tilnærming.

Skolehagen

Gjennom arbeid med og om skolehagen får elevene god innsikt i økologisk hagebruk/jordbruk, de vet hvilken positiv effekt dette kan ha på miljøet, både i sitt eget lokalmiljø og globalt.

Norges mest miljøvennlige skole

Det nye skolebygget til Drøbak Montessori vil gjennom sin levetid generere mer fornybar energi enn det som brukes til produksjon av byggevarer, oppføring, drift og avhending.

Skole i Drøbak fikk pris: – Er en av Norges beste skoler

Artikkel av Tor Arne Dunderholen hentet fra amta.no  Skole i Drøbak fikk pris: - Er en av Norges beste skoler Som den aller første ungdomskolen i distriktet, kan Drøbak Montessori endelig slå seg på brystet med å ha fått «grønt flagg» sertifiseringen. – Denne skolen er blant de aller beste i Norge, sier Benedikte Wrålsen [...]

Powerhouse – Drøbak Montessori

Miljønettverk for eiendomsaktører som ser fremover Grønn Byggallianse har kåret Montessori-skolen i Drøbak til månedens bygg. Det er verdens første nybygg som oppfyller energikravene til et Powerhouse. Skolen er et tverrfaglig samarbeid. Lærere, elever, skolens og stiftelsens ledelse, og det brede fagmiljøet i Powerhouse, satt sammen rundt tegnebordet. Resultatet ble verdens første Powerhouse-skole, oppbygd rundt miljø- [...]

Miljørådet inspirerer

Miljørådet inspirerer Skolen har et miljøråd med representanter fra begge gruppene, og denne gruppen har sørget for at skolen har oppnådd status som en Grønt flagg skole. I tillegg til elevene er det representanter fra lærerne, skoleledelsen og foreldre som har deltatt i prosessen og tatt til seg miljørådets ideer for skolens ute areal, miljøet [...]

Natursekken

Hagen er en arena der elevene får mulighet til å utvikle sunne holdninger og bli miljø- og ansvarsbevisste deltakere i samfunnet. Vi jobber kontinuerlig med å få skolehagen og nærmiljøet til å bli en del av skolens pedagogiske utvikling. Ved å så, dyrke, høste, spise vekstene og kompostere avfallet, får elevene praktisk erfaring med naturens kretsløp og hvordan de forskjellige [...]

Grønt Flagg Skole

Grønt Flagg skole Grønt Flagg sertifisering får en skole eller barnehage som kan vise at de arbeider for og som tar bevisste miljøvalg, og som setter bærekraft og klodens fremtid i sentrum. Arbeidet gjøres ved elevstyrt miljøråd som jobber frem årlige miljøhandlingsplaner og miljøregler for temaer som de utforsker i undervisningen. Ordningen er en del [...]