BÆREKRAFTIG SKOLE

Skole i Drøbak fikk pris: – Er en av Norges beste skoler

Artikkel av Tor Arne Dunderholen hentet fra amta.no  Skole i Drøbak fikk pris: - Er en av Norges beste skoler Som den aller første ungdomskolen i distriktet, kan Drøbak Montessori endelig slå seg på brystet med å ha fått «grønt flagg» sertifiseringen. – Denne skolen er blant de aller beste i Norge, sier Benedikte Wrålsen [...]

Grønt Flagg Skole

Grønt Flagg skole Grønt Flagg sertifisering får en skole eller barnehage som kan vise at de arbeider for og som tar bevisste miljøvalg, og som setter bærekraft og klodens fremtid i sentrum. Arbeidet gjøres ved elevstyrt miljøråd som jobber frem årlige miljøhandlingsplaner og miljøregler for temaer som de utforsker i undervisningen. Ordningen er en del [...]

Natursekken

Hagen er en arena der elevene får mulighet til å utvikle sunne holdninger og bli miljø- og ansvarsbevisste deltakere i samfunnet. Vi jobber kontinuerlig med å få skolehagen og nærmiljøet til å bli en del av skolens pedagogiske utvikling. Ved å så, dyrke, høste, spise vekstene og kompostere avfallet, får elevene praktisk erfaring med naturens kretsløp og hvordan de forskjellige [...]

Miljørådet inspirerer

Miljørådet inspirerer Skolen har laget et miljøråd med representanter fra begge gruppene, denne gruppen har blitt ledet av Rosalie og Bjørn for at skolen skal oppnå status som en Grønt flagg skole. I tillegg til elevene er det representanter fra lærerne, skoleledelsen og foreldre som har fulgt med på prosessen og tatt til seg miljørådets [...]