Have a question?
Message sent Close

ELEVARBEIDER OG PROSJEKTER

For å forstå hvordan vi jobber holistisk, følger her eksempler på utforskende arbeid: Et samfunnsrelatert tema, et naturfalig tema og eksempler fra en periode hvert år hvor ungdommene fordyper seg i et selvvalgt tema over fire uker.

 1. Temauke om “Menneskerettigheter med vekt på ytringsfrihet”
 2. DMU Høns – utforskende arbeid
 3. Bier – utforskende arbeid
 4. Livet under vann

1. Temauke om “Menneskerettigheter med vekt på ytringsfrihet”

2. DMU Høns – utforskende arbeid

3. Bier – utforskende arbeid

4. Livet under vann

SAMARBEID OG UTVEKSLING

DMU søker alltid ut i samfunnet både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Ungdommene skal få en reell erfaring med ulike aktører i samfunnet, og derfor er samarbeid viktig for oss. Vi har også god erfaring med diverse utvekslingsprogrammer. Ungdommene får erfaring og forståelse for andre kulturer og samfunn. Av samarbeid og utveksling nevner vi:

 • Global Montessori Games
 • Freie Montessori Schule i Berlin
 • Montessori Model United Nations i Roma
 • Samarbeid med Norsk institutt for vannforskning, NIVA 
 • Demokratilæring på Utøya
 • Akvariet i Drøbak
 • Ungt entreprenørskap
 • Grønt flagg
 • FN sambandet
 • Lektor2programmet
 • Seabins prosjekt for renere hav
 • Ski birøkterlag