Have a question?
Message sent Close

Vinner av klimapris 2023!

5. desember delte fylkesleder, Gro Iren Abrahamsen, i Utdanningsforbundet Akershus ut den andre av Utdanningsforbundets klimapriser i år til Drøbak Montessori ungdomsskole. Dette er en liten ungdomsskole med 60 elever som tenker stort.

Omvisning og lunsj på ungdomsskolen?

Lurer du på hvordan det ser ut på innsiden av Drøbak Montessori Ungdomsskole og hvordan hverdagen er der, kan dere booke omvisning med elever som er eksperter rundt vår pedagogikk og vårt powerhouse.

DRØBAK MONTESSORI UNGDOMSSKOLE

Drøbak Montessori Ungdomsskole ble etablert i 2005 og har i dag 75 elever fordelt på 7. – 10. trinn. Skolen holder til i Batteriveien 1, 1443 Drøbak, med skogen som nærmeste nabo, samtidig som det er kort vei til både Drøbak sentrum og bussforbindelse mot Oslo, Ås og Ski.

Ungdomstiden er for mange den mest utfordrende perioden i livet. Hjernen er under omstrukturering og konsentrasjonen er lett påvirkelig. Det er en periode i livet hvor en kan føle seg redd og usikker og samtidig verdens beste og sikker på alt. Dette ser vi på nært hold hver dag i møte med ungdommene. Gjennom et inkluderende og trygt skolemiljø vil ungdommene oppleve høy trivsel og faglig utvikling gjennom teoretiske og praktiske løsninger. Dette vil føre til økt selvtillit og tro på seg selv. Etter endt skolegang ved DMU vil ungdommene ha fått et godt grunnlag og utgangspunkt til videre studier, arbeidslivet og i møte med livet generelt. Ungdommene vil være gode bidragsytere til det moderne samfunnet både nasjonalt og internasjonalt. Vi ønsker at de skal se tilbake på sin ungdomstid ved DMU med glede og optimisme. 

Visjonen vår er å hjelpe ungdommene å utvikle en sterk følelse av egenverd, identitet og tydelig forståelse av deres meningsfulle og viktige rolle i samfunnet for øvrig.

Ungdommene skal være godt forberedt faglig slik at de umiddelbart kan fortsette studiet gjennom videregående skole og universitet, og de skal føle seg rustet til å ta fatt på voksenlivet med en sterk følelse av sosial og økonomisk uavhengighet.

LÆRING GJENNOM OPPLEVELSE

Visjonen vår er Læring gjennom opplevelse. Denne visjonen synliggjøres i form av våre 5 prinsipper:

Gjennom frihet til å velge og reflektere opplever ungdommene å bli selvregulerte og selvstendige. Ungdom ønsker å bli økonomisk og sosialt uavhengige. Det er vår plikt til å legge til rette for dette.

Sosialisering er særdeles viktig for denne aldersgruppen. Gjennom samtaler og diskusjoner på tvers av trinn får ungdommene prøve ut holdninger, ideer og egne tanker. Arbeid i grupper fører til samhørighet og utvikling av egen identitet. 

Arbeid på skolen må ta utgangspunkt i at hvert menneske er unikt. Mye av undervisningen tar utgangspunkt i ungdommenes styrker og interesser. Den indre motivasjonen vektlegges. 

Ungdommene får frihet til å handle innenfor klare grenser i et nøye tilrettelagt miljø. Det er bare i en atmosfære av frihet hvor ungdommene viser seg slik de er, og hvor veilederne kan skaffe seg kunnskap om dem for å kunne gi dem den rette hjelpen og stimulansen.

Ungdommene skal ikke bare lære om bærekraft men de skal leve det.

SNARVEI

SKOLEHELSETJENESTE:

Skolehelsetjenesten ved helsesykepleier Hege Rønnevig. Hege treffes på epost hege.ronnevig@frogn.kommune.no

Helsesykepleier bidrar med psykososiale samtaler og grupper, helserelaterte spørsmål, vaksinering, råd, undervisning/veiledning og samtaler med foreldre ved behov. Henvisning til andre kommunale tjenester som  familieteam, barneverntjenesten og psykisk helsetjeneste.

Helsesykepleier er med i skolens fellesskap og kan møte elevene der de er på en fleksibel måte.

POWERHOUSE - DRØBAK MONTESSORI UNGDOMSSKOLE