Have a question?
Message sent Close

MONTESSORIS FILOSOFI OG METODE

Maria Montessori (1870-1952) var en intelligent og målbevisst kvinne og ble kjent som en verdensomspennende reformpedagog. Hun var Italias første kvinnelige lege. Senere ble hun professor i antropologi og hun ledet i mange år Romas lærerhøyskole.

I forbindelse med sitt arbeid på psykiatrisk avdeling på universitetet, hvor hennes spesialinteresse var barn, fordypet Maria Montessori seg i arbeidene til Jean Itard og Edouard Seguin. Disse bygget på tanker som var utviklet av Jean-Jacques Rousseau og videreutviklet av Johann Pestalozzi, «folkeskolens far». For Rousseau var sansene nøkkelen til læreprosessen. Pedagogen Friedrich Fröbel bygget så videre på Rousseaus og Pestalozzis tanker, og utviklet en skole for små barn, noe helt nytt den gangen. Den ble kalt «Kindergarten», et sted hvor barna kunne vokse som blomster. Maria Montessori bygget på ideene til alle de her nevnte da hun utviklet sin filosofi og metode.

Som vitenskapskvinne observerte Maria Montessori barn og oppdaget hvordan barnets iboende behov for å lære blomstret i et tilrettelagt og stimulerende miljø. For Montessori var ikke hovedsaken å undervise barnet, det var et spørsmål om å utvikle en personlighet.

Barnet arbeider for arbeidets egen skyld, ikke for å oppnå et resultat. Voksne forsøker å gjøre mest mulig på minst mulig tid. Sånn er ikke barn. De vil ikke bli ferdige, de vil utvikle ferdigheter. Derfor utfører yngre barn gjerne oppgaver om og om igjen.

Montessoripedagogikk bygger opp selvstendighet og selvfølelse med:

  • Engasjerte barn som lærer å ta ansvar for egen læring, og som velger sitt eget arbeid i samråd med læreren
  • Aldersblandede grupper som arbeider i et klasserom tilrettelagt med vakkert materiell som stimulerer barnets sanser og evne til å konsentrere seg
  • Mange barn som er i bevegelse og aktivitet samtidig som det er stille og rolig i rommet
  • Barn som blir respektert og arbeider uforstyrret med det som opptar dem. Våre skoler er heldagsskoler delt i to arbeidsøkter med en time ute midt på dagen

Et barn fortjener muligheten til å lære seg å lære:

Når barnet er dypt engasjert i et spesielt emne og tilhørende materiell gjennomgår det en prosess som tar det fra konkret innlæring til abstrakt kunnskap.

Den naturlige utviklings- og læringsprosessen hos det individuelle barnet bør ikke avbrytes. Alle barn bør få eksperimentere seg fram til læring og mestring til glede for seg selv. Det er sann arbeidsglede.

Å tilegne seg kunnskap og utvikle seg er en personlig gave alle må få pakke opp selv.

BARNDOM ER EN REISE, IKKE ET MESTERSKAP

Maria Montessori fant ut at barn har perioder i sin utvikling der de med stor lyst og lite anstrengelse lærer seg grunnleggende ferdigheter.

På samme måte som barn i en viss alder lærer seg å krype før de kan gå, vil de senere lære seg å skrive før de lærer å lese. Og ta ting fra hverandre for å forstå helheten.

Alt henger sammen, og den ene ferdigheten er forberedelsen til å mestre en ny. Barn i montessoriskoler lærer ofte å lese tidlig fordi barnets egen motivasjon er basis for læring og utvikling.

LÆRE MED ALLE SANSENE

Maria Montessori oppdaget at barn lærer gjennom å bruke alle sansene. Hun mente at hånden var hjernens redskap for utvikling av læringsprosessen.

“Det jeg hører det glemmer jeg, det jeg ser forstår jeg og det jeg gjør lærer jeg.” Maria Montessori

Materiellet som hun utviklet brukes i barnehager og skoler over hele verden. Barna tiltrekkes av det konkrete og selvkorrigerende materiellet som er tilpasset de enkelte utviklingstrinn.

EN GOD SKOLE BEGYNNER I BARNEHAGEN

Barn har en unik kapasitet til å absorbere impulser og informasjon fra sine omgivelser. I alderen 3 – 6 år oppdager barnet seg selv og sitt potensiale i lek og samspill med andre.

I montessoribarnehager lærer barna å ta vare på hverandre og sine omgivelser gjennom sosiale øvelser og praktisk arbeid. De gis frihet til å velge aktivitet og til å arbeide uforstyrret. En montessoribarnehage danner en trygg plattform for barnets videre skolegang og utvikling.

Du finner også informasjon om pedagogikken på Montessori Norge sin nettside