Have a question?
Message sent Close

HVERDAGEN I SKOLEN

SKOLEDAGENE

Ved Drøbak Montessori Ungdomsskole starter skoledagen kl 8.15 og varer til kl 14.00 mandager og fredager. På tirsdager, onsdager og torsdager slutter ungdommene kl 15.15. Vi vektlegger lange arbeidsøkter slik at de utvikler utholdenhet og konsentrasjon. De dagene vi slutter sent har vi varm lunsj som ungdommene tilbereder og serverer. Vi har også fysisk aktivitet i skolegården på formiddagen hvor de unge og veilederne spiller ball, landhockey, padeltennis, bordtennis, går tur med mer. Vi tilbyr også flexitid (valgfritt oppmøte) mellom kl 7.45 – 8.15 samt kl 15.15 – 16.00. Her kan ungdommene arbeide videre med oppgaver og fag sammen med veileder tilstede. 

ALDERSINTEGRERING

Fra og med høsten 2022 er 7. trinn en del av ungdomsskolen. De danner gruppe 3 sammen med 8. og 9. trinn. På DMU legger vi til rette for at de unge tenåringene blir møtt på sine behov og opplever en meningsfull hverdag. Ved å ha 7.trinn på ungdomsskolen vil de strekke seg etter de eldre elevene og ta til seg ny læring på en optimal måte. Elever på dette alderstrinnet skifter nå fokus til det som skjer utenfor grupperommet og ønsker oppriktig å arbeide mer praktisk. Det 3. utviklingstrinn starter ved 12-årsalderen ifølge Montessori.

På DMU er 7., 8. og 9. trinn (gruppe 3) sammen i all undervisning. Slik blir det lettere for alle å finne noen på samme modningsnivå som en kan samarbeide med. 10. trinn har mer fokus på forberedelse til eksamen og videre studier. Selv om 10. trinn har mye fokus rundt fag og akademia så tilbringer de ca 30% av all undervisning sammen med gruppe 3. Ungdommene arbeider sammen i fag som selvutfoldelse (kunst og håndverk, kroppsøving, musikk og programmering/koding) og rådsmøter, morgenmøter, daglige gjøremål, lunsj tilbereding og community work. 

LUNSJ

Lunsj er en sentral del av hverdagen på DMU, hvor ungdom og veiledere planlegger og lager mat sammen hvor vi alle spiser samlet på langbordet. Dette er en viktig arena for sosialisering, samhold, samarbeid, selvstendighet og økonomisk forståelse samt økt kunnskap om matlaging og kosthold. 

ELEVMEDVIRKNING

Vi ønsker at ungdommen selv er med på å bestemme i skolehverdagen og vi tilrettelegger for en høy grad av elevdemokrati og medborgerskap. Vi gjennomfører rådsmøte en gang i uken hvor ungdommene selv  har hovedansvaret for innhold og gjennomføring. Her er alle skolens ansatte og ungdommer tilstede. 

Vårt skolesamfunn krever at alle deltar i samfunnsoppgaver som å lage felles mat, tømme søppel, kompost, vedlikehold av bygget, brannvern med mye mer. Disse daglige rutinene er alles ansvar og det fremmer stolthet og eierskap til egen skole. 

SKOLEHELSETJENESTE:

Skolehelsetjenesten ved helsesykepleier Hege Rønnevig. Hege treffes på epost hege.ronnevig@frogn.kommune.no

Helsesykepleier bidrar med psykososiale samtaler og grupper, helserelaterte spørsmål, vaksinering, råd, undervisning/veiledning og samtaler med foreldre ved behov. Henvisning til andre kommunale tjenester som  familieteam, barneverntjenesten og psykisk helsetjeneste.

Helsesykepleier er med i skolens fellesskap og kan møte elevene der de er på en fleksibel måte.