Miljørådet inspirerer

Skolen har laget et miljøråd med representanter fra begge gruppene, denne gruppen har blitt ledet av Rosalie og Bjørn for at skolen skal oppnå status som en Grønt flagg skole.

I tillegg til elevene er det representanter fra lærerne, skoleledelsen og foreldre som har fulgt med på prosessen og tatt til seg miljørådets ideer for skolens ute areal, miljøet (både på skolen, hjemme og i lokalmiljøet), og om Grønt flagg prosessen.

Elevene har jobbet for mer integrering av skolehagen og uteområder i undervisningssammenheng, og her har skolen gjort en stor innsats for å flette inn dette på en naturlig måte i tråd med Maria Montessori sin pedagogikk.

I tillegg har elevene vært veldig opptatt av forsøpling. Med en økende mediaomtale om forsøpling i hav bestemte miljørådet seg for å ta affære og de tok turen til Hamborgstranda i håp om å få gjort en innsats for lokalmiljøet og forhåpentligvis til inspirasjon for andre.