Have a question?
Message sent Close

Miljørådet inspirerer

Skolen har et miljøråd med representanter fra begge gruppene, og denne gruppen har sørget for at skolen har oppnådd status som en Grønt flagg skole.

I tillegg til elevene er det representanter fra lærerne, skoleledelsen og foreldre som har deltatt i prosessen og tatt til seg miljørådets ideer for skolens ute areal, miljøet (både på skolen, hjemme og i lokalmiljøet), og om Grønt flagg prosessen.

Elevene har jobbet for økt integrering av skolehagen og uteområder i undervisningssammenheng, og her har skolen gjort en stor innsats for å flette inn dette på en naturlig måte i tråd med Maria Montessori sin pedagogikk.

I tillegg har elevene vært veldig opptatt av forsøpling. Med økende mediaomtale om forsøpling i havet, bestemte miljørådet seg for å ta affære og de tok turen til Hamborgstranda i håp om å få gjort en innsats for lokalmiljøet og forhåpentligvis til inspirasjon for andre.