Digitalt søknadsskjema

Drøbak Montessori Ungdomsskole

Søknadsfrist for neste skoleår er 1. desember inneværende år. Søknader som ikke får innvilget skoleplass på hovedinntaket, vil bli med på suppleringsinntak 1. mars. 

Inntaksreglement Drøbak Montessori ungdomsskole

Ordensreglement Drøbak Montessori ungdomsskole