Have a question?
Message sent Close

Digitalt søknadsskjema

Drøbak Montessori Ungdomsskole

Søknadsfrist for neste skoleår er 1. desember inneværende år. Søknader som ikke får innvilget skoleplass på hovedinntaket, vil bli med på suppleringsinntak 1. mars. 

Ved eventuelle spørsmål vedrørende inntak til skolen, ta kontakt med administrasjonen på skole@drobakmontessori.no

Inntaksreglement Drøbak Montessori ungdomsskole

Ordensreglement Drøbak Montessori ungdomsskole