Have a question?
Message sent Close

Besøke Drøbak Montessori Ungdomsskole?

Har dere lyst til å få en hyggelig omvisning på skolen?

Om du lurer på hvordan det ser ut på innsiden av Drøbak Montessori Ungdomsskole og hvordan hverdagen er der, kan dere booke omvisning med elever som er eksperter rundt vår pedagogikk og vårt powerhouse. Det koster kr 150,- for 45 minutters omvisning samt varm lunsj.

Kl 11.15-12.00 er det omvisning
Kl 12.00 – 12.30 lunsj med elever og lærere.

Rektor Henning er kontaktperson for elevene som har omvisning, og omvisning bookes ved å sende epost til henning@drobakmontessori.no. Omvisning foregår på torsdager og noen tirsdager. Inntekten i sin helhet går til elevkassen.