Have a question?
Message sent Close

Miljønettverk for eiendomsaktører som ser fremover

Grønn Byggallianse har kåret Montessori-skolen i Drøbak til månedens bygg.

Det er verdens første nybygg som oppfyller energikravene til et Powerhouse.

Skolen er et tverrfaglig samarbeid. Lærere, elever, skolens og stiftelsens ledelse, og det brede fagmiljøet i Powerhouse, satt sammen rundt tegnebordet. Resultatet ble verdens første Powerhouse-skole, oppbygd rundt miljø- og energikonseptet som det sentrale formgivende elementet. Det er også verdens første nybygg som oppfyller energikravene til Powerhouse-definisjonen.

I en artikkel på bygg.no forteller prosjektleder Peder Lunde i Skanska og daglig leder i Powerhouse Rune Stene, om bygget: – Dette er en bygning utført til stor del i tre, med energi produsert fra solceller i den karakteristiske solskiven som skjærer gjennom konstruksjonen. Ventilasjonssystemet er basert på fortrengningsventilasjon. Denne teknologien krever stor takhøyde for å fungere. Bygget har ingen form for lokale oppvarmingskilder på romnivå. Kun ventilasjonssystemet og varmen som produseres av mennesker og teknisk utstyr regulerer temperaturen.

Pilot i LowEx

Skolen er et pilotbygg i forskningsprosjektet LowEx. Det er borehull på 300 meter, og en effektiv varmepumpe med en virkningsgrad på fem. Det vil si at én kilowatt strøm gir fem kilowatt med varme.

LowEx skal undersøke hvordan vi kan optimalisere varmesystemet slik at varmepumpen kan få gode driftsforhold, og lavest mulig temperatur til oppvarming.

Når det gjelder materialer og naturlig belysning, har skolen en bindingsverk-konstruksjon bygget med kledning i termofuru med lav bundet energi, god holdbarhet og lite vedlikeholdsbehov.

Alle oppholdsrom er plassert langs fasaden, hvor store vinduer sørger for belysningen, noe som reduserer behovet for kunstig belysning.

Hele prosessen

Powerhouse-definisjonen av plusshus tar for seg hele prosessen fra produksjon av materialer, bygging og drift til avhending.

Et Powerhouse skal produsere mer energi enn det bruker over et livsløp på 60 år, og må ta høyde for energien som brukes til å produsere materialene, til transport, og oppføring og avhending av bygget i det endelige energiregnskapet.

Powerhouse-samarbeidet består av partene Snøhetta og Skanska, Entra, ZERO og Asplan Viak.

Bak denne skolen står Powerhouse, Skanska Norge AS, Erichsen & Horgen, Fr.techn.Kristoffer Apeland AS, Brekke og Strand akustikk AS, Multiconsult AS, Heiberg og Tveter AS.

Artikkelen er hentet i sin helhet fra byggaliansen.no

NORGES MEST MILJØVENNLIGE SKOLEBYGG

1. mars 2018 står Powerhouse Drøbak Montessori ferdig; skolebygningen blir energinøytral ved at den vil produsere mer energi enn den forbruker.

Den nye ungdomsskolen vår vil huse tilsammen 60 elever i 8.-10 trinn, og den er bygd for å øke forståelsen for, undringen over og respekten for naturen. Powerhouse Drøbak Montessori vil generere nærmere 30 500 kWh energi i året gjennom egen solstrømproduksjon, noe som overtid gjør at bygningen går i pluss i forhold til sitt eget energibehov (byggeprosessen inkludert).

Selve bygningskroppen blir ”gjennomskåret” av en skråstilt solskive som orienteres mot sør for å optimalisere energiproduksjonen. Solskiven sørger samtidig for god luftsirkulasjon ved at den fører ren luft inn samtidig som den kvitter seg med avkastluft.

Denne nyskapende, arkitektoniske løsningen vil også skape spennende sosiale og pedagogiske arenaer i form av inn- og utvendige amfier og trapper som medvirker til et godt læringsmiljø. Plasseringen av bygningen, nær skogbrynet, vil gi oss et stort og variert uteområde og god kontakt med naturen.

Det er ingen tvil om at vår nye ungdomsskole, når den står ferdig, vil være Norges mest miljøvennlige skolebygg.

– Utformingen springer ut av energikonseptet, tomtens egenskaper og Montessoriskolens pedagogikk i tillegg til en stram økonomisk ramme. Arkitekturen er tenkt som et sosialt og pedagogisk redskap, oppbygd rundt Powerhousekonseptet som det sentrale formgivende elementet, sier Kjetil Trædal Thorsen i Snøhetta.