Have a question?
Message sent Close

SØK OM PLASS

Drøbak Montessori tilbyr et pedagogisk alternativ for barn i alderen 2 til 15 år.

Barnehagen er åpen for barn fra 2 til 6 år. Vi er med i fellesopptaket til barnehager i Frogn og bruker samme søknadsskjema som til de kommunale barnehagene. Søknadsfrist til Drøbak Montessori barnehage er 1. mars for påfølgende høst.

Søknadsskjemaet fylles inn direkte på nettsiden til Frogn kommune.

Søknad om plass i Drøbak Montessori barnehage

Barneskolen dekker 1. til 7. trinn og er åpen for alle. Søknadsfrist for påfølgende skoleår er 1. desember inneværende år, men dersom det er ledige plasser, vil vi foreta fortløpende opptak.

Les mer om inntaksreglement og søk om plass på Drøbak Montessori skole

Ungdomsskolen dekker 8. til 10. trinn og er åpen for alle. Søknadsfrist for påfølgende skoleår er 1. desember inneværende år, men dersom det er ledige plasser, vil vi foreta fortløpende opptak.

Les mer om Drøbak Montessori ungdomsskole og søk plass