Have a question?
Message sent Close

Skolen og barnehagen er basert på Maria Montessoris pedagogiske prinsipper. Videre legges ekstra vekt på områder som har mistet sin prioritet i vårt hektiske og materialistiske samfunn. Vi ønsker å være en motvekt mot det mediastyrte samfunnet, hvor motepress, tidspress og materialisme ofte får en sentral plass alt for tidlig i barnets liv.

Drøbak Montessori ønsker å skape et pedagogisk tilbud hvor barnet og dets integritet står i sentrum.

Vi søker derfor å bidra spesielt til å bevare og videre-utvikle hvert barns kreativitet, hjelpe barnet med å utvikle en kjærlighet for og forståelse for musikk og kunst, skape respekt for og forståelse for våre tradisjoner og ikke minst etablere et aktivt og meningsfylt friluftsliv. Disse områdene er i pakt med Montessoripedagogikken, men trenger ytterligere fokus i vår tid fordi de legges for lite vekt på i samfunnet for øvrig. Vi har et tilbud til barn i alderen 1 – 15 år, og tilstreber et helhetlig syn på barnet.

Drøbak Montessori er medlem av Montessori Norge som er interesseorganisasjon for montessoribarnehager, montessoriskoler og lokalforeninger i hele Norge.  Vi oppfordrer alle som har barn i Drøbak Montessori å være medlem i Montessori Norge. Medlemskap inkluderer abonnement på Montessorimagasin.

DRØBAK MONTESSORI STIFTELSE

Drøbak Montessori barnehage ble stiftet i 1991 av Ole Jacob Sunde og Ingrid Stange. Drøbak Montessori Skole ble etablert som en videreføring av barnehagen i 1995. I 2002 ble skolen og barnehagen donert til Drøbak Montessori Stiftelse. Drøbak Montessori Ungdomsskole ble etablert i 2005 og inngår også i stiftelsen.

Drøbak Montessori Stiftelse eier og driver barnehagen og skolene og drives ikke med tanke på å oppnå overskudd over tid.  Stiftelsen har et styre med 4 faste medlemmer.  I tillegg har medlemmene av foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) for barnehage, skole og ungdomsskole møte- og forslagsrett i Styret.

Les om vår visjon

Hva er Maria Montessoris pedagogikk?

Ofte spurte spørsmål om en montessoribarnehage eller –skole