Have a question?
Message sent Close

Drøbak Montessori Skole ligger i en stor, flott hage og i en solfylt skråning er det anlagt en liten, økologisk skolehage. Gjennom skolehagen og et flott utendørs klasserom integreres miljølære som en naturlig og tverrfaglig del av undervisningen.

Skolehagen har drivhus, kompostbinge og det dyrkes et utvalg grønnsaker, urter og spiselige blomster etter økologiske prinsipper.

Visjon: å skape et uterom hvor elever på alle trinn kan lære fra naturen gjennom praktisk tilnærming, og hvor hagen kan bli brukt aktivt på en tverrfaglig måte.

Hovedmålsettingen med skolehagen er å implementere miljølære i undervisningen til alle aldersgrupper ved skolen. Som en del av den tverrfaglige undervisningen, brukes skolehagen i fag som mat og helse, matematikk, samfunnsfag, naturfag og kunst og håndverk.

Elevene på skolen har tatt del i hageprosjektet helt fra begynnelsen, fra tegnebrett til ferdig bygget hageanlegg. Gjennom ulike prosjekter har både elever og ansatte satt sitt personlige preg på hagen med forskjellige kunstinnslag og planting av flerårige planter.

Skolehagen er en del av Den naturlige skolesekken som er en nasjonal skolesatsing som skal bidra til at barn og unge gjennom opplæringen får kunnskap og bevissthet om bærekraftig utvikling og klodens miljøutfordringer – www.natursekken.no.

Skolehagen i undervisningen

Noen eksempler på hvordan skolehagen er blitt brukt i tverrfaglige undervisningsopplegg:

  • Matematikk: Prosjekt med å samle regnvann
  • Naturfag: “Land degradation”- jordeksperimenter, kompostering
  • Samfunnsfag: Etikk – bærekraftig utvikling
  • Språk: Alle planter i hagen skal bli fotografert og navngitt i både norsk, engelsk og latin og brukt som materiell i klasserommet
  • Kunst og håndverk: Design av hagen, Mosaikk, Konstruksjon av benker og stoler, fuglehus, insektshus
  • Mat og helse: Fra august til november og så langt det lar seg gjøre skal utekjøkkenet og produktene fra skolehagen bli brukt i undervisningen, Pizzaovn, Fisk fra fjorden som er fisket av elever ved Drøbak Montessori Ungdomsskole
  • Kroppsøving: Planting, Graving