Velkommen til Drøbak Montessori

Siste nytt

Powerhouse - Drøbak Montessori

Det nye skolebygget til Drøbak Montessori vil gjennom sin levetid generere mer fornybar energi enn det som brukes til produksjon av byggevarer, oppføring, drift og avhending.

Skole i Drøbak fikk pris: - Er en av Norges beste skoler

Som den aller første ungdomskolen i distriktet, kan Drøbak Montessori endelig slå seg på brystet med å ha fått «grønt flagg» sertifiseringen. – Denne skolen er blant de aller beste i Norge, sier Benedikte Wrålsen fra FEE Norway.

Grønn Byggallianse har kåret Montessori-skolen i Drøbak til månedens bygg.

Skolen er et tverrfaglig samarbeid. Lærere, elever, skolens og stiftelsens ledelse, og det brede fagmiljøet i Powerhouse, satt sammen rundt tegnebordet. Resultatet ble verdens første Powerhouse-skole, oppbygd rundt miljø- og energikonseptet som det sentrale formgivende elementet. Det er også verdens første nybygg som oppfyller energikravene til Powerhouse-definisjonen.

Skoleruten for skoleåret 2018/2019

Her finner du skoleruten som gjelder fra høsten for både Montessori barnehage (DMB), skole (DMS) og ungdomsskole (DMU).

Barneskole
Drøbak Montessori skole er en barneskole for 1. - 7. trinn. Skolen er godkjent for totalt 99 elever. Elevene går i aldersblandede grupper, fordelt på gruppe 1 og gruppe 2, med elever fra henholdsvis 1. - 3. trinn og 4. - 7. trinn. Skolen ble etablert i 1995 og drives etter Maria Montessoris pedagogiske prinsipper (link [...]
Skolehage og utendørs klasserom
Drøbak Montessori skole ligger i en stor, flott hage og i en solfylt skråning er det anlagt en liten, økologisk skolehage. Gjennom skolehagen og et flott utendørs klasserom integreres miljølære som en naturlig og tverrfaglig del av undervisningen. Skolehagen har drivhus, kompostbinge og det dyrkes et utvalg grønnsaker, urter og spiselige blomster etter økologiske prinsipper. [...]
Prosjektrapport – Drøbak Montessori Powerhouse
Norges mest miljøvennlige skole Det nye skolebygget til Drøbak Montessori vil gjennom sin levetid generere mer fornybar energi enn det som brukes til produksjon av byggevarer, oppføring, drift og avhending. Les rapporten her
Skole i Drøbak fikk pris: – Er en av Norges beste skoler
Artikkel av Tor Arne Dunderholen hentet fra amta.no  Skole i Drøbak fikk pris: - Er en av Norges beste skoler Som den aller første ungdomskolen i distriktet, kan Drøbak Montessori endelig slå seg på brystet med å ha fått «grønt flagg» sertifiseringen. – Denne skolen er blant de aller beste i Norge, sier Benedikte Wrålsen [...]
Grønt Flagg Skole
Grønt Flagg skole Grønt Flagg sertifisering får en skole eller barnehage som kan vise at de arbeider for og som tar bevisste miljøvalg, og som setter bærekraft og klodens fremtid i sentrum. Arbeidet gjøres ved elevstyrt miljøråd som jobber frem årlige miljøhandlingsplaner og miljøregler for temaer som de utforsker i undervisningen. Ordningen er en del [...]

NOEN FAKTA

Elever
Skoledager
Undervisningstimer
Ansatte

Nytt nettsted om mobbing

Her finner barn, unge og foreldre informasjon og råd om mobbing og deres rettigheter.
Les mer på nullmobbing.no