Have a question?
Message sent Close

HVERDAGEN I SKOLEN

Drøbak Montessori skole er en heldagsskole, noe som betyr at elevene har pedagogisk tilsyn fra kl 08.00 – 14.30 i gruppe 1 og kl 08.00 – 15.00 i gruppe 2. Elevene tilbys også tilsyn fra arbeidsperiodens slutt og frem til kl 16.00. For de yngste elevene kan det bli lenge å være på skolen helt til skoledagens slutt. Vi oppfordrer derfor foresatte til å hente når arbeidsperioden er over, dersom man har anledning til dette.

Skoledagen består av to lengre arbeidsøkter. Den første undervisningen varer fra kl 08.30 – 11.30. Deretter spiser elevene lunsj frem til kl 12.00. Lunsjen legges opp som en hyggelig samværsstund med pådekket bord og høytlesning. Arbeidsoppgaver i forbindelse med lunsj rullerer mellom elevene. For å gi elevene mulighet til å fordype seg i arbeidet, har skolen samlet utetid midt på dagen fra kl 12.00 – 12.45. Elevene har imidlertid anledning til å ta seg pauser fra arbeidet i lesekrok eller ved fruktbord ved behov. Fra kl 12.45 følger en ny arbeidsperiode som varer til kl 14.30/15.00. Fredager slutter undervisningen kl 12.00, men elevene kan være ute med tilsyn til kl 16.00.

SKOLEHELSETJENESTE:

Helsesykepleier Anita Feiring er tilgjengelig på DMS onsdager. Hun kan treffes på e-post anita.feiring@frogn.kommune.no.

Helsesykepleier er en viktig samtalepartner for elever. Undervisning, samtaler, undersøkelser, oppfølging av vaksinasjon av elever kan gjennomføres etter samme retningslinjer som for øvrige helse- og omsorgstjenester.