Have a question?
Message sent Close

Grønt Flagg skole

Grønt Flagg sertifisering får en skole eller barnehage som kan vise at de arbeider for og som tar bevisste miljøvalg, og som setter bærekraft og klodens fremtid i sentrum. Arbeidet gjøres ved elevstyrt miljøråd som jobber frem årlige miljøhandlingsplaner og miljøregler for temaer som de utforsker i undervisningen.

Ordningen er en del av et internasjonalt økoskolenettverk, og knytter lokalt og globalt fremtidsrettet arbeid om miljøet sammen.

På denne måten vil også skolene i en kommune danne et viktig nettverk og ressurs for miljøtenkning i nærmiljøet og bidra til mer miljøbevisste valg i hjem og i hverdagen.

Den første Grønt flagg skolen i Frogn kommune!

Drøbak Montessori skole er den første «Grønt flagg» skole i Frogn kommune. Dagen ble feiret på FN-dagen med overrekkelse av flagg fra ordfører Haktor Slåke. Elevene presenterte hva og hvordan de hadde jobbet for å kunne bli en Grønt Flagg skole og hadde forberedt mat inspirert av skolens kjøkkenhage.

Ordføreren fikk et grønt slips strikket av elevene, til bruk på kommunestyremøtene, som inspirasjon for å få flere Grønt Flagg skoler i kommunen. Han fikk også spørsmål om hvordan han hadde tatt seg til skolen, til fots eller med bil, og fikk gode råd av elevene om hvordan jobbe for en bærekraftig fremtid.

Avfallssortering, strandrydding, kjøkkenhage og mye mer

Elever på Drøbak Montessori skole har det siste året jobbet med å forbedre skolens avfallshåndtering og lært om gjenvinning og gjenbruk. De har ryddet strender i Drøbak og lært om plast i havet. Gjennom dyrking i skolens kjøkkenhage har de lært om samarbeid, kretsløp og de ulike rollene til planter og dyr i et økosystem. De har også lært om naturen som spiskammer og at det vi putter i munnen inneholder det vi selv har sluppet ut i naturen.

Er elbiler bærekraftige, og mange andre spørsmål?

Ny kunnskap og teknologi gir oss nye muligheter og løsninger. Det gir oss også grunn til å tenke over tidligere valg og stadig forbedre de valgene vi tar. Grønt Flagg sertifiseringen er en kontinuerlig prosess som blir gjennomgått hvert år. Gjennom elevenes arbeid vil vi voksne også kunne inspireres til å ta enkle grep i hverdagen som gir positiv effekt for miljøet og vår egen helse. Kanskje det mest bærekraftige transportmidlet ikke er elbilen, men kroppen vår?

Slike og mange andre gode tanker har elevene på Drøbak Montessori skole tenkt på. Nå vil de gjerne dele erfaringer og tanker om disse spørsmålene med andre skoler i nærmiljøet og de håper ordføreren og kommunen kan være felles knutepunkt og inspirator.