Have a question?
Message sent Close

Verdens første nybygg som oppfyller energikravene til et Powerhouse

Det nye skolebygget til Drøbak Montessori vil gjennom sin levetid generere mer fornybar energi enn det som brukes til produksjon av byggevarer, oppføring, drift og avhending.

Drøbak Montessori ble etablert i 1991, først med barnehage deretter med barneskole i 1995 og ungdomsskole i 2005. Ungdomsskolen hadde da tilhold i enkle lokaler, men i fantastiske omgivelser, høyt over fjorden, nordøst for Drøbak sentrum. Behovet for lokaler som var mer tilpasset den hverdagen og de aktivitetene skolen trengte ble etterhvert en nødvendighet.

Vi hadde et mål om å skape en skole som både harmonerer med Montessoris pedagogikk og tar hensyn til miljøet.

Byggingen er et ledd i Montessori2030 strategien, der visjonen er å leve opp til FN`s bærekraftsmål. Det gledelige er at dette har fått ringvirkninger globalt.

Det internasjonale Montessoriforbund AMI er nå i dialog med sine medlemmer over hele verden, for at de skal ta del i den samme visjonen. Ulike muligheter og scenarier ble vurdert, og målet var å finne samarbeidspartnere som kunne bidratil å realisere drømmen om den mest miljøvennlige skolen. Høsten 2015 hadde skolen første møte med Snøhetta, og prosessen var i gang. Sammen med Powerhouse-alliansen skulle vi bygge verdens første Powerhouse skole!

Takket være et godt, tverrfaglig samarbeid kom vi frem til en løsning for hvordan verdens første Powerhouse skole kunne realiseres.

Beste praksis-pris til Snøhetta for Powerhouse Drøbak Montessori Ungdomsskole

I forbindelse med konferansen Prosjekt2018 i regi av Prosjekt Norge har Bygg21 delt ut Beste praksis-pris til Snøhetta for prosjektet Powerhouse Drøbak Montessori Ungdomsskole. Begrunnelse for tildeling til Snøhetta – Powerhouse Drøbak Montessori Ungdomsskole: «Powerhouse Drøbak Montessori Ungdomsskole er dimensjonert for 80 elever og sto ferdig i mars 2018. Dette er det første ferdigstilte nybygget, [...]

Grønt Flagg Skole

Grønt Flagg skole Grønt Flagg sertifisering får en skole eller barnehage som kan vise at de arbeider for og som tar bevisste miljøvalg, og som setter bærekraft og klodens fremtid i sentrum. Arbeidet gjøres ved elevstyrt miljøråd som jobber frem årlige miljøhandlingsplaner og miljøregler for temaer som de utforsker i undervisningen. Ordningen er en del [...]

Skole i Drøbak fikk pris: – Er en av Norges beste skoler

Artikkel av Tor Arne Dunderholen hentet fra amta.no  Skole i Drøbak fikk pris: - Er en av Norges beste skoler Som den aller første ungdomskolen i distriktet, kan Drøbak Montessori endelig slå seg på brystet med å ha fått «grønt flagg» sertifiseringen. – Denne skolen er blant de aller beste i Norge, sier Benedikte Wrålsen [...]