Barnehagen er åpen fra kl. 07.45 til kl. 16.15, mandag til fredag. Barna skal være i barnehagen innen kl. 09.30 hver dag, så fremt ikke noe annet er avtalt med styrer. Barna skal forlate barnehagen innen kl. 16.15.

Vi følger skoleruten til Drøbak Montessori skole. Vi har stengt i julen, påsken og seks uker om sommeren. Vi har fem planleggingsdager i året. Barnehagen er åpen i skolens høst- og vinterferie.

BARNEHAGERYTMEN

Barna kommer til barnehagen. Blir det travelt om morgenen må barnet gjerne ta med en liten frokostmatpakke.

Barna arbeider/leker individuelt eller i små grupper. Mellom kl. 09.00-11.00 står det fremme knekkebrød, litt pålegg, frukt og drikke slik at barna i denne perioden kan ta seg en spisepause når de måtte ønske det. Barna kan også hvile på små tepper med pute og pledd når de har behov for det.

“Ryddemusikk” blir satt på. Barna avslutter arbeidet sitt, rydder opp etter seg og gjør seg klar for samlingsstund. Ukens serveringshjelpere begynner å dekke bordet til de andre til lunch.

Samlingsstund med høytlesing, sang, rim og regler, leker, rytmikk og samtaler om temaer vi arbeider med i perioden.

Alle spiser medbrakt matpakke, drikke serverer vi.

Påkledning og utelek. Vi er ute helt til barnehagen stenger.

Felles rydding ute.

Ettermiddagsmat, vi spiser det vi har igjen i matboksen og litt frukt.