Søknadsfrist for neste skoleår er 1. desember inneværende år. Søknader mottatt etter 1. desember vil ikke bli vurdert på hovedopptaket.


Dersom det er ledig plass på et trinn etter hovedopptaket, kan det foretas fortløpende opptak gjennom skoleåret.

Inntaksreglement Drøbak Montessori skole

Ordensreglement Drøbak Montessori skole

Drøbak Montessori skole – søknadsskjema

Hvis du ønsker å observere på skolen vår, send oss en forespørsel via epostadressen skole@drobakmontessori.no