Have a question?
Message sent Close

Søknadsfrist til Drøbak Montessori Barnehage er 1. mars for påfølgende høst.

Vi er med i fellesopptaket til barnehagene i Frogn og bruker samme søknadsskjema som til de kommunale barnehagene. Søknadsskjemaet fylles inn direkte på nettsiden til Frogn kommune.

Hvem kan søke?

Barnehagen er åpen for alle fra 1 til 6 år. Søsken til barn som har gått i barnehagen tidligere, eller som har søsken i Drøbak Montessori Skole, blir prioritert. Det samme gjelder barn av foreldre som klart melder ønske om å fortsette på skolen.

Ved inntak blir det lagt vekt på å få til en jevn fordeling mellom kjønnene og en sosial spredning slik at miljøet blir variert og godt. På de enkelte årstrinn skal det være 8-10 barn, 28 barn til sammen på storbarn, og 12 barn på småbarn.

Tilvenning i vår barnehage er lagt opp med tanke på barnets beste. Nye barn begynner med 1 time daglig. Perioden i barnehagen bygges opp gradvis for det enkelte barn. Det vil normalt ta noen uker før barnet kan gå full tid.

Foreldrebetalingen hos oss har et montessoritillegg på kr 500,-. Dette faktureres i tillegg til maks pris pr mnd.

For informasjon om søkenmoderasjon eller redusert sats, se her.