Skolen legger vekt på et nært samarbeid med hjemmet. I den forbindelse sender skolen hver annen uke ut et ukebrev hvor det gis informasjon om hvilke tema man arbeider med, praktisk informasjon og mål for ukene.

Vi oppfordrer alle foresatte til å observere på skolen, slik at de får en større forståelse for arbeidsdagen til elevene. Avtale om observasjon gjøres med kontoret.

FORELDREMØTER

Det blir gjennomført foreldremøter to ganger i løpet av skoleåret, henholdsvis i september og februar. I tillegg inviteres alle kommende foresatte til elever på 8. trinn, til et informasjonsmøte i juni, sammen med eleven.

I samarbeid med FAU inviterer skolen alle foresatte til en temakveld, med fokus på f.eks Montessoripedagogikk, Nettvett, og andre temaer som berører unges oppvekstvilkår.

Årshjul for foreldrerådet og FAU ved DMU

FORELDRERÅDET OG FAU

Søknad om skolefri