Have a question?
Message sent Close

I forbindelse med konferansen Prosjekt2018 i regi av Prosjekt Norge har Bygg21 delt ut Beste praksis-pris til Snøhetta for prosjektet Powerhouse Drøbak Montessori Ungdomsskole.

Begrunnelse for tildeling til Snøhetta – Powerhouse Drøbak Montessori Ungdomsskole:

«Powerhouse Drøbak Montessori Ungdomsskole er dimensjonert for 80 elever og sto ferdig i mars 2018. Dette er det første ferdigstilte nybygget, og det første skolebygget, som lever opp til Powerhousedefinisjonens strenge miljøkrav. Prosjektet er også det første ferdigstilte nybygget som er planlagt og prosjektert ihht den workshop-baserte prosessmodellen som ligger til grunn i Powerhouse. Denne prosessen krever tidlig involvering og god relasjonskompetanse, og innebærer blant annet at deltakerne oppfordres til å tenke utenfor sitt eget fagfelt, og er åpne for synspunkter på egen praksis fra andre fagområder. Det gir en grunnleggende helhetlig forståelse av prosjektet, og økt respekt for hverandres kompetanse.

Metoden likestiller alle fag og gir reell innflytelse for alle utover det man kanskje kan oppleve i et «vanlig» prosjekt. Dette bidrar til et godt engasjement og eierskap til prosjektet i hele prosjektgruppen, og at det er enklere å få rett kompetanse til rett tid. Snøhetta setter standard for Beste praksis tverrfaglig kompetanse ved bruk av den workshop-baserte prosessmodellen.»

Ingrid Stange (Drøbak Montessori skole), Ellen Heier (Snøhetta) og Peder Lunde (Skanska)