Have a question?
Message sent Close

Drøbak Montessori Ungdomsskole vinner utdanningsforbundets klimapris 2023!

Nå er begge vinnerne av Utdanningsforbundets klimapris for 2023 kåret. Vinnerne er Norheim skole på Karmøy i Rogaland og Drøbak Montessori ungdomsskole i Akershus.

Her er hele skolen samlet etter prisutdelingen. Elevrådsleder Trym Skaug Meland holder prisen og bak til høyre i beige jakke sitter rektor, Henning Johannessen. Foto: Lars Elvethun Torskenes

5. desember delte fylkesleder, Gro Iren Abrahamsen, i Utdanningsforbundet Akershus ut den andre av Utdanningsforbundets klimapriser i år til Drøbak Montessori ungdomsskole. Dette er en liten ungdomsskole med 60 elever som tenker stort. De er i likhet med Norheim skole også Grønt Flagg sertifisert 

Skolens motto er at ungdommene ikke bare skal lære om bærekraft, men de skal leve det.

Elevene fordyper seg blant annet i et selvvalgt tema over fire uker der de kan velge mellom ulike emner som for eksempel menneskerettigheter/ytringsfrihet, utforskende arbeid knyttet til høns og bier og livet under vann. Skolen har et eget fag som kalles «Havet» der elevene skal lære om livet i havet og bli selvstendige i båt. Skolen har bier, høner og kjøkkenhage. De arrangerer høstmarked hvor foresatte, søsken og andre interesserte inviteres til å lære om skolen og kan kjøpe mat fra skolehagen og egenprodusert honning.

Drøbak Montessori ungdomsskole legger vekt på kildesortering og kompostering, og komposten som produseres tilføres skolens kjøkkenhage som jordforbedring, samt gjødsel for planter og blomster. Hver uke har seks av skolens elever ansvar for å lage lunsj for hele skolen. Skolen har et eget miljøråd med elever som setter mål og lager planer for tiltak som kan settes i verk.

Først i verden

Klima, miljø og bærekraft er også gjennomgående i driften av skolen. Ungdomsskolen er en såkalt Powerhouseskole. Det betyr at skolebygget skal produsere mer energi enn det forbruker gjennom sin levetid. Oppvarming av bygget foregår ved at to dype energibrønner benyttes til å forvarme eller avkjøle ventilasjonsluft, og på taket er det solcellepanel. Tidvis forsyner skolen strømnettet med overskudds-strøm. Elevene har lært hvordan huset fungerer, og bruker blant annet denne kunnskapen aktivt når de guider besøkende og informerer om bygget. Skolen, som er tegnet av Snøhetta arkitektkontor, skal være den første av sitt slag i verden.

Artikkelen er hentet fra utdanningsforbundet.no 6. desember, 2023.

Her følger juryens begrunnelse for utvelgelsen prisvinneren:

Drøbak Montessori

Drøbak Montessori er en liten ungdomsskole som tenker stort og er Grønt Flagg sertifisert.
Skolens læreplan er knyttet direkte til miljø og bærekraft ved at elevene både får praktiske erfaringer og selv er med på å påvirke miljø og samfunn. Skolen arbeider for at miljøbevissthet integreres i fagene slik at det blir en naturlig del av elevenes hverdag. Elevene arbeider praktisk og teoretisk med bærekraftsmålene gjennom hele skoleåret.

I tillegg fordyper elevene seg i et selvvalgt tema over fire uker der de kan velge mellom ulike emner som for eksempel menneskerettigheter/ytringsfrihet, utforskende arbeid knyttet til høns og bier og livet under vann. Skolen har et eget fag som kalles «Havet» der elevene skal lære om livet i havet og bli selvstendige i båt. Skolen har bier, høner, kjøkkenhage og arrangerer høstmarked hvor foresatte, søsken og andre interesserte inviteres til å lære om skolen og kjøpe mat fra skolehagen og egenprodusert honning. Drøbak Montessori ungdomsskole legger vekt på kildesortering og kompostering, og komposten som produseres tilføres skolens kjøkkenhage som jordforbedring, samt gjødsel for planter og blomster. Skolen har opprettet et miljøråd med elever som setter mål og lager planer for tiltak som kan settes i verk.

Klima, miljø og bærekraft er også gjennomgående i driften av skolen. Drøbak Montessori ungdomsskole er en Powerhouseskole. Det betyr at skolebygget skal produsere mer energi enn det forbruker gjennom sin levetid. Oppvarming av bygget foregår ved at det pumpes opp varmluft fra to dype brønner, og på taket er det solcellepanel. Tidvis forsyner skolen strømnettet med elektrisitet. Elevene har lært hvordan huset fungerer, og bruker blant annet denne kunnskapen aktivt når de guider besøkende og informerer om bygget.

Skolen har et internasjonalt samarbeid knyttet til bærekraft hvor også elevutveksling inngår, blant annet knyttet til tema fornybar energi. Høsten 2022 arrangerte skolen bærekrafts-leker der elever fra flere land var invitert. Tema var livet i havet.

Drøbak Montessori ungdomsskole arbeider systematisk, har en helhetlig tilnærming til arbeidet med klima og bærekraft og ser fag og praktisk tilnærming i sammenheng.

Drøbak Montessori ungdomsskole er til inspirasjon for andre og en verdig vinner av Utdanningsforbundets klimapris 2023.