Have a question?
Message sent Close

Gjennom en spennende tre ukers temaperiode med bærekraft i fokus, viste Drøbak Montessori ungdomsskole hvordan elevdemokrati kan styrke læring, engasjement og handling.

Artikkelen er hentet i sin helhet fra grontflagg.fee.no

EN KREATIV OG VARIERT TEMAPERIODE

Temaperioden startet med kickoff der elevene ble introdusert for bærekraftstemaet. Elevene ble delt i grupper og fikk oppdrag knyttet til bærekraft og bruk av klimapris-premien fra Utdanningsforbundet. Drøbak Montessori ungdomsskole er en av to Grønt Flagg skoler som vant Utdanningsforbundets klimapris 2023. Oppdragene krevde at elevene vurderte sosiale, økonomiske og miljømessige aspekter i sine forslag. I tillegg til oppdragene hadde elevene en aktivitetsdag i skolens nærområde, hvor de deltok i sportsaktiviteter som padel, volleyball og frisbeegolf.

ENGASJERENDE ELEVMEDVIRKNING

Etter tre uker med dedikert arbeid, nådde temaperioden sitt høydepunkt 17. juni. Da tok elevene selv til scenen med inspirerende presentasjoner der de la frem en imponerende rekke forslag klimapris-premien kunne brukes på. Blant disse fantes ideer som klatrepark, utekjøkken, sykkelskur, regnvannsoppsamling, husdyrhold av geiter og utvidelse av kjøkkenhagen med frukttrær og bærbusker. Etter presentasjonene gikk tiendeklassingene i dybden på hvert forslag, vurderte deres gjennomførbarhet, nytteverdi og bærekraftaspekter grundig. Lærerne og rektor tok deretter med seg alle elevenes innspill til personalmøte. Dette initiativet er et strålende eksempel på elevdemokrati i praksis – unge stemmer kan drive endring og bærekraft i skolen.

Å se elevene våre ta ansvar og komme med så gjennomtenkte og innovative forslag har vært utrolig inspirerende. Dette prosjektet har virkelig vist hvor mye elevene kan bidra når de får muligheten til å påvirke sine omgivelser. Det er elevdemokrati i praksis, og vi ser hvor mye det motiverer dem.

— Lærer og Grønt Flagg kontakt ved Drøbak Montessori Ungdomsskole, Heidi Huseby

TIL INSPIRASJON

Denne måten å involvere og inkludere elevenes stemme håper vi kan være til inspirasjon for flere skoler. Gjennom et miljøråd kan alle skoler dra nytte av å involvere elever mer aktivt i beslutningsprosesser. Ved å gjøre dette, vil skolene ikke bare fremme en følelse av eierskap og ansvar blant elevene, men også øke deres motivasjon og engasjement for læring og utvikling. Elevmedvirkning er et kraftig verktøy for å skape en bedre og mer bærekraftig skolehverdag for alle.

Les mer om miljøråd her.

Se webinar med begge vinnerne av Utdanningsforbundets Klimapris 2023 her.