Have a question?
Message sent Close

Kunnskap, nysgjerrighet og undring i Drøbak siden 1991

Alle barn er unike, nysgjerrige og har et enormt potensial for utvikling og læring. Å forløse evner og egenskaper krever at vi ser og respekterer hvert enkelt barn som et individ, lar det lære, vokse og utvikle seg som menneske.

Å lære å jobbe og være sammen med andre i et fredelig og omsorgsfullt samfunn, er kanskje den viktigste livsferdigheten et montessorimiljø byr på. Vårt ansvar for å ta vare på den jorden vi lever på, forstå den og respektere den er også sentralt i Montessoripedagogikken. Maria Montessori var opptatt av å skape fred i verden gjennom å utdanne barn, og hun hadde tro på at barn som har kunnskap om jorden og dens innbyggere vil bli voksne som vil bidra til å skape fred i vår verden. Hun ble nominert til Nobels Fredspris i 1951 og 1952 for sitt arbeid med utdanning for fred

Vi etablerte Drøbak Montessori barnehage i 1991, skolen åpnet i 1995 og ungdomsskolen i 2005.

I dag er Drøbak Montessori et godt etablert, populært og respektert pedagogisk alternativ som heies frem av befolkningen og fremsnakkes av kommunen.

DET HAR KREVD INNSATS OG RESSURSER TIL Å KOMME HIT

Ingrid Stange startet Drøbak Montessori, og de 10 første årene måtte hun selv etablere pensum, utvikle materiell, planlegge, innrede, være vaktmester og alt som kreves av oppgaver i en barnehage og skole.

Frem til 2008 ble barnehagen og skolen drevet på eierens private eiendom, Ringgården, hvor også montessoripedagoger har bodd med sine familier. Dette var en tid da Montessoripedagogikken var ukjent i Norge, og hvor dyktige lærerkrefter måtte rekrutteres og flyttes fra Australia og USA. Det var derfor viktig å søke etter lærere lokalt som var nysgjerrige på Montessori pedagogikken, og som ønsket å ta utdannelsen. Dette var før det ble etablert AMI godkjent Montessoriutdannelse i Norge, og vi måtte derfor sørge for at flere lærere kunne reise til Bergamo, Italia, for å få den nødvendige utdannelsen. 

Da økonomien i 2002 ble såpass at det var mulig å betale husleie, ble virksomheten gjort om til en stiftelse. Eiers familie solgte Lensmannsgården til stiftelsen for en symbolsk sum, og stiftelsen kjøpte Gulliksbakken 2 som hjem for barnehagen da denne kom for salg.

Den økonomiske utviklingen førte også til at vi endelig kunne lønne en daglig leder; Mervi Flugsrud ble ansatt i 2003.

Ungdomsskolen, som startet i leide lokaler i Batteriveien 1, ble en attraksjon da vi bygde Powerhouse i 2018. Norges mest miljøvennlige skolebygg, tegnet av det verdenskjente arkitektfirmaet Snøhetta, satte en standard som har bidratt til å gi Drøbak oppmerksomhet langt utover landets grenser.

Du må ha lærerutdannelse i bunnen pluss tilleggsutdannelse innen Montessoripedagogikk for å bli godkjent Montessoripedagog. I dag har vi 8  Montessoripedagoger samt 7 som er under utdanning.

Selv om virksomheten i dag er vel etablert og godt kjent, handler det fortsatt om det samme som i 1991; å gi hvert enkelt barn muligheten til å utforske og utvikle egne evner i respektfullt samspill med andre, barn og voksne. Den størrelsen og profesjonaliteten vi har utviklet som organisasjon gir først og fremst forutsigbarhet og trygghet for at hvert barn blir sett, hørt og heiet frem som det det er, et helt unikt menneske med ressurser og potensial.

I et samfunn der stadig flere unge føler utenforskap og er bekymret for fremtiden opplever vi at behovet for Montessoripedagogikken og visjonen som ligger til grunn for Drøbak Montessori er større enn noen gang.

Etter snart en mannsalder er virksomheten fortsatt grunnlagt på den samme idealismen og ønsket om å gi barn mulighet til å utvikle seg best mulig, etter egne forutsetninger.