Velkommen til Drøbak Montessori

Barnehage
"Barn og voksne viser hverandre vei og går den sammen." Barnehagen er åpen for barn mellom 3-6 år og har en avdeling med 30 barn. Vi holder til i koselige omgivelser i Gulliksbakken i sentrum av Drøbak med lyse, vennlige og innbydende lokaler og et uteområde som gir mulighet for svært variert lek i trygge [...]
Barneskole
Drøbak Montessori skole er en barneskole for 1. - 7. trinn. Skolen er godkjent for totalt 99 elever. Elevene går i aldersblandede grupper, fordelt på gruppe 1 og gruppe 2, med elever fra henholdsvis 1. - 3. trinn og 4. - 7. trinn. Skolen ble etablert i 1995 og drives etter Maria Montessoris pedagogiske prinsipper (link [...]
Ungdomsskole
Drøbak Montessori ungdomsskole ble etablert i 2005 og har i dag 60 elever fordelt på trinn 8 – 10. Skolen holder til i undervisningslokaler med skogen som nærmeste nabo, samtidig har vi kort vei til både Drøbak sentrum og bussmuligheter mot Oslo, Ås og Ski. Søknadsfrist for neste skoleår er 1. desember inneværende år. Ved eventuelle ledige [...]
Hva er Maria Montessoris pedagogikk?
Maria Montessori (1870-1952) var en intelligent og målbevisst kvinne og ble kjent som en verdensomspennende reformpedagog. Hun var Italias første kvinnelige lege. Senere ble hun professor i antropologi og hun ledet i mange år Romas lærerhøyskole. I forbindelse med sitt arbeid på psykiatrisk avdeling på universitetet, hvor hennes spesialinteresse var barn, fordypet Maria Montessori seg [...]
Om Drøbak Montessori
Skolen og barnehagen er basert på Maria Montessoris pedagogiske prinsipper. Videre legges ekstra vekt på områder som har mistet sin prioritet i vårt hektiske og materialistiske samfunn. Vi ønsker å være en motvekt mot det mediastyrte samfunnet, hvor motepress, tidspress og materialisme ofte får en sentral plass alt for tidlig i barnets liv. Drøbak Montessori [...]
Skolehage og utendørs klasserom
Drøbak Montessori skole ligger i en stor, flott hage og i en solfylt skråning er det anlagt en liten, økologisk skolehage. Gjennom skolehagen og et flott utendørs klasserom integreres miljølære som en naturlig og tverrfaglig del av undervisningen. Skolehagen har drivhus, kompostbinge og det dyrkes et utvalg grønnsaker, urter og spiselige blomster etter økologiske prinsipper. [...]
Grønt Flagg Skole
Grønt Flagg skole Grønt Flagg sertifisering får en skole eller barnehage som kan vise at de arbeider for og som tar bevisste miljøvalg, og som setter bærekraft og klodens fremtid i sentrum. Arbeidet gjøres ved elevstyrt miljøråd som jobber frem årlige miljøhandlingsplaner og miljøregler for temaer som de utforsker i undervisningen. Ordningen er en del [...]
Natursekken
Hagen er en arena der elevene får mulighet til å utvikle sunne holdninger og bli miljø- og ansvarsbevisste deltakere i samfunnet. Vi jobber kontinuerlig med å få skolehagen og nærmiljøet til å bli en del av skolens pedagogiske utvikling. Ved å så, dyrke, høste, spise vekstene og kompostere avfallet, får elevene praktisk erfaring med naturens kretsløp og hvordan de forskjellige [...]
Miljørådet inspirerer
Miljørådet inspirerer Skolen har laget et miljøråd med representanter fra begge gruppene, denne gruppen har blitt ledet av Rosalie og Bjørn for at skolen skal oppnå status som en Grønt flagg skole. I tillegg til elevene er det representanter fra lærerne, skoleledelsen og foreldre som har fulgt med på prosessen og tatt til seg miljørådets [...]
Powerhouse – Drøbak Montessori
NORGES MEST MILJØVENNLIGE SKOLEBYGG 1. mars 2018 står Powerhouse Drøbak Montessori ferdig; skolebygningen blir energinøytral ved at den vil produsere mer energi enn den forbruker. Den nye ungdomsskolen vår vil huse tilsammen 60 elever i 8.-10 klasse, og den er bygd for å øke forståelsen for, undringen over og respekten for naturen. Powerhouse Drøbak Montessori [...]

Skoleruten for skoleåret 2017/2018

Her finner du skoleruten som gjelder for både Montessori barnehage (DMB), skole (DMS) og ungdomsskole (DMU).

NOEN FAKTA

Elever
Skoledager
Undervisningstimer
Ansatte

Nytt nettsted om mobbing

Her finner barn, unge og foreldre informasjon og råd om mobbing og deres rettigheter.
Les mer på nullmobbing.no